live stats
live stats Canadian Immigration Consultant | 3H Diversity Immigration Consulting

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

MABUHAY at WELCOME to 3H DIVERSITY IMMIGRATION CONSULTING

CANADA


Bansang tinitingala at kasama sa sampung kinikilalang pinagamagandang lugar sa buong mundo. Marahil isa ka sa mga umaasam at nag mimithing makapunta dito. Hayaan mo kaming makatulong sa inyong pangarap. Kami ay tulad niyo rin na umasam ng magandang buhay sa Canada�noon�..ngayong nandito na ��gusto naming makahanap ng paraan �..dumami ang mga Pinoy..na karapat dapat at may kakayahang makarating ..DITO.

Toronto picture

3H Diversity Immigration Consulting


Kami po ay isang Filipino Canadian company na tinatatag upang makatulong sa mga taong nangangarap manirahan sa bansang Canada. BABALA: MAG INGAT sa mga taong nag papanggap na lehitimong dalubhasa sa imigrasyon papuntang Canada. Marami ang nagkukunwari at pag nakuha na ang inyong salapi ay nawawala na lang parang bula. Pumili ng lehitimong consultant. Kumuha ng isang Certified Immigration Consultant, na isang miyembro ng Canadian Society of Immigration Consultants (CSIC). Maliban sa mga lehitimong abogado sa Canada, kaming miyembro ng CSIC ang tanging awtorisado ng Gobyerno ng Canada na magbigay ng payo, kumatawan at maningil para sa isyu sa imigrasyon. Ang aming namumuno na si Rolando Hernandez, ay sertifikado at lehitimong consultant sa Canada (CSIC consultant Id M095497).

Why hire a licensed immigration consultant to represent you in Canada?Thinking of going to Canada? Hire a Certified Canadian Immigration Consultant, the only person other than Canadian lawyers, authorized to represent in Canadian immigration proceedings. A Canadian certified immigration consultant (CCIC) has the knowledge of Canadian immigration law, procedures and practices, and all the process of how immigration officials approves and rejects applications.

 

At 3H Diversity Immigration Consulting, our mission is to make Canada a better place by assisting qualified people from all parts of the world fulfill their dreams of migrating to Canada whether as sponsored applicants, student, skilled professional, temporary worker including live in caregiver. We have the knowledge of Canadian immigration law, procedures and practices, and the complete understanding of all the process of how immigration officials approve and reject applications.